Αλεξιάδης, Θωμάς 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Ο ελληνισμός της Πάφρας του Πόντου, Σταμούλης Αντ.
(2017) Το αντάρτικο του Πόντου (1690-1923), Σταμούλης Αντ.
(2015) Αμισός - Σαμψούς, Σταμούλης Αντ.
(2009) Η Αμισός των Ελλήνων του Πόντου, Κυριακίδη Αφοί
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Πατρίδες της ρωμηωσύνης: Θράκη, Μακεδονία, Βόρεια Ήπειρος, Μικρά Ασία, Πόντος, Καππαδοκία, Κύπρος, Σταμούλης Αντ.