Γιάκρας, Χρυσόστομος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2010) Θεμέλιο της ψυχιατρικής ο συναισθηματικός δεσμός θεραπευτή-θεραπευόμενου, Εκδόσεις Παπαζήση