Στεφανίδης, Λουκάς 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
Περί αυθεντικότητας δίσκων βινυλίου (από τη δεκαετία 1950 στη δεκαετία 1980), Ανάκρουσις