Λαδάς, Δημήτριος Ν. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2018) Το δικαίωμα της προσωπικότητας του εργαζομένου, Νομική Βιβλιοθήκη
(2016) Τραπεζικές συναλλαγές, Νομική Βιβλιοθήκη
(2011) Μποϋκοτάζ, Νομική Βιβλιοθήκη
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Πληροφορική και εργατικό δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη [εισήγηση]
(2017) Ο εξωδικαστικός μηχανισμός του Ν 4469/ 2017, Νομική Βιβλιοθήκη
 
Λοιποί τίτλοι
(2019) Συλλογικό έργο, Εργατικές διαφορές, Νομική Βιβλιοθήκη [επιμέλεια]