Νικολόπουλος, Ιωάννης, Καθηγητής D.E.A. es Lettres 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2009) Ματιά στις πηγές της περιόδου 1800-1820, Γρηγόρη