Αβενήρ, Μάρθα 
Μεταφράσεις
(2001) Dickens, Charles, 1812-1870, Ο ύμνος των Χριστουγέννων, Γράμματα