Κλεισοβίτης, Αλτάνιος 
Λοιποί τίτλοι
(2011) Συλλογικό έργο, Μεσολόγγι: Ιερή πόλη, Διέξοδος - Κέντρο Λόγου και Τέχνης [επιμέλεια]