Κονδύλη, Μαριάννα 

Η Μαριάννα Κονδύλη είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, όπου διδάσκει και ερευνά θέματα κοινωνιογλωσσολογίας και εκπαιδευτικής γλωσσολογίας.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Λόγος και νόηση, Κοινός Τόπος Ψυχιατρικής, Νευροεπιστημών & Επιστημών του Ανθρώπου
(2012) Παιδική ηλικία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Ηρόδοτος
(2007) Η διδασκαλία των μαθηματικών, Επίκεντρο
(2002) Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας, Νήσος
 
Μεταφράσεις
(2018) Eco, Umberto, 1932-2016, Τα όρια της ερμηνείας, Ελληνικά Γράμματα
(2004) Συλλογικό έργο, Τα όρια του σώματος, Νήσος
(2002) De Mauro, Tulio, Μικρή σημασιολογία των μη ρηματικών και των φυσικών-ιστορικών γλωσσών, Νήσος
(1994) Alberti, Alberto, Θέματα διδακτικής, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [μετάφραση, επιμέλεια]
(1994) Eco, Umberto, 1932-2016, Πώς γίνεται μια διπλωματική εργασία, Νήσος [επιμέλεια, μετάφραση]
(1994) Eco, Umberto, 1932-2016, Τα όρια της ερμηνείας, Γνώση
 
Λοιποί τίτλοι
(2009) Piaget, Jean, 1896-1980, Θεωρίες της γλώσσας. Θεωρίες της μάθησης, Νήσος [επιμέλεια]
(2000) Μάθηση και δημιουργικότητα, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2000) Μάθηση και δημιουργικότητα, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2000) Μάθηση και δημιουργικότητα, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(2000) Μάθηση και δημιουργικότητα, Ελληνικά Γράμματα [επιμέλεια]
(1999) Γλώσσα και νόηση, Αλεξάνδρεια [επιμέλεια]