Τσαρμποπούλου, Αντιγόνη 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Σύγχρονη εφηβική λογοτεχνία, Εκδόσεις Πατάκη