Μηταφίδης, Τριαντάφυλλος 

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(1999) Οικονομική και Νομισματική Ένωση, Εναλλακτικές Εκδόσεις

Κριτικογραφία
Η σταλινική σχολή [Λέον Τρότσκι, Η σταλινική σχολή της πλαστογραφίας], Περιοδικό "Ένεκεν", τχ. 11, Καλοκαίρι 2008
Υλικά φιλοσοφίας, Περιοδικό "Ένεκεν", τχ. 10, Άνοιξη 2008