Θεοδώρου, Ρωξάνα 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2007) Ο ανθρώπινος παράγοντας στη διαμόρφωση της σημερινής και της μελλοντικής βιβλιοθήκης, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιά [εισήγηση]