Το κορίτσι του διπλανού portal 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2011) Το κορίτσι του διπλανού portal κυκλοφορεί και απορεί, Εκδόσεις Καστανιώτη
(2011) Το κορίτσι του διπλανού portal κυκλοφορεί και απορεί, Εκδόσεις Καστανιώτη

Κριτικογραφία
Αντικαταθλιπτικά βιβλία!, www.protagon.gr, 7.7.2011
Το κορίτσι του διπλανού portal κυκλοφορεί και απορεί [Το κορίτσι του διπλανού portal, Το κορίτσι του διπλανού portal κυκλοφορεί και απορεί], www.protagon.gr, 31.5.2011