Γεωργάκη, Πολυξένη



 

Η Πολυξένη Γεωργάκη είναι αρχαιολόγος-ξεναγός, συσντηρήτρια μνημείων πολιτισμού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2010) Μουσεία και εκπαίδευση, Νήσος