Καλκούνου, Πόπη 

Η Πόπη Καλκούνου είναι μουσειοπαιδαγωγός, υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2010) Μουσεία και εκπαίδευση, Νήσος