Μάνεσης, Αριστόβουλος Ι. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2007) Συνταγματική θεωρία και πράξη, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
(1999) Η νεοελληνική γλώσσα στη νομική επιστήμη, Προσκήνιο
(1991) Αι εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγματος, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(1991) Αι εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγματος, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(1989) Η συνταγματική αναθεώρηση του 1986, Παρατηρητής
(1980) Συνταγματική θεωρία και πράξη, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
(1978) Συνταγματικά δικαιώματα, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Δίκαιο, σύνταγμα, πολιτική, Παρατηρητής [κείμενα, επιμέλεια σειράς]
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(1993) Ο θεσμός της αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά το ισχύον Σύνταγμα, Σάκκουλας Αντ. Ν. [κείμενα, επιμέλεια σειράς]
(1989) Το Σύνταγμα του 1975/1986, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(1978) Για μια δημοκρατική παιδεία, Εκδόσεις Παπαζήση
 
Λοιποί τίτλοι
(2002) Δημούλης, Δημήτρης, Η διάκριση των λειτουργιών ως συνταγματικός κανόνας, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(2001) Τασόπουλος, Γιάννης Α., Το ηθικοπολιτικό θεμέλιο του συντάγματος, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(2000) Χρυσόγονος, Κώστας Χ., Μια βεβαιωτική αναθεώρηση, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1998) Σωτηρέλης, Γιώργος Χ., Θρησκεία και εκπαίδευση, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1996) Χρυσόγονος, Κώστας Χ., Εκλογικό σύστημα και σύνταγμα, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1996) Βιδάλης, Τάκης Κ., Η συνταγματική διάσταση της εξουσίας στο γάμο και στην οικογένεια, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1995) Lenk, Kurt, Πολιτική κοινωνιολογία, Παρατηρητής [επιμέλεια σειράς]
(1993) Πικραμένος, Μιχάλης Ν., Η αρχή της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1993) Παπαδημητρίου, Γεώργιος Δ., 1944-2009, Η τοπική αυτοδιοίκηση στη σύγχρονη δημοκρατία, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1993) Φουντεδάκη, Πηνελόπη Ν., Τα δικαιώματα των βουλευτών, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1992) Jänicke, Martin, Η αποτυχία του κράτους, Παρατηρητής [επιμέλεια σειράς]
(1992) Ξηρός, Αθανάσιος Γ., Το δικαίωμα της ψήφου των ναυτικών, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1991) Λοβέρδος, Ανδρέας Ν., Κυβέρνηση, συλλογική λειτουργία και πολιτική ευθύνη, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1991) Collins, Hugh, Μαρξισμός και δίκαιο, Παρατηρητής [επιμέλεια σειράς]
(1990) Κανελλοπούλου - Μαλούχου, Νέδα Α., Η κομματική δραστηριότητα των δημοσίων υπαλλήλων, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1989) Χρυσόγονος, Κώστας Χ., Ο αντισυνταγματικός νόμος και η δημόσια διοίκηση, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1988) Αντωνίου, Θεοδώρα Δ., Στοιχεία άμεσης δημοκρατίας στο αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1975, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1988) Σωτηρέλης, Γιώργος Χ., Το δικαίωμα της λευκής ψήφου, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1987) Δρόσος, Γιάννης Ζ., Ελληνική συνταγματική τάξη και ευρωπαϊκές κοινότητες στις διεθνείς σχέσεις, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1987) Kühnl, Reinhard, Μορφές αστικής κυριαρχίας, Παρατηρητής [επιμέλεια σειράς]
(1987) Πικραμένος, Μιχάλης Ν., Ο θεσμός της υπηρεσιακής-εκλογικής κυβέρνησης, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1986) Δουζίνας, Κώστας Ε., Μεταξύ απολογίας και ουτοπίας, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1985) Μηναΐδης, Σίμος Μ., Βιβλιογραφία συνταγματικού δικαίου, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1985) Abendroth, Wolfgang, Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη, Παρατηρητής [επιμέλεια σειράς]
(1984) Λιακόπουλος, Αθανάσιος Θ., Μαρξισμός και δίκαιο, Παρατηρητής [επιμέλεια σειράς]
(1984) Schwartzenberg, R. G., Πολιτική κοινωνιολογία, Παρατηρητής [επιμέλεια σειράς]
(1984) Βενιζέλος, Ευάγγελος, Τα όρια της αναθεώρησης του Συντάγματος 1975, Παρατηρητής [επιμέλεια σειράς]
(1984) Καλλία - Αντωνίου, Αγγελική, Το νομικό καθεστώς της προστασίας του περιβάλλοντος, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1983) Abendroth, Wolfgang, Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη, Παρατηρητής [επιμέλεια σειράς]
(1983) Τσάτσος, Δημήτρης Θ., 1933-2010, Η ενδοκομματική αντιπολίτευση ως πρόβλημα του συνταγματικού δικαίου, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]
(1983) Cerroni, Umberto, Ο Μαρξ και το σύγχρονο δίκαιο, Παρατηρητής [επιμέλεια σειράς]
(1983) Miaille, Michel, Το κράτος του δικαίου, Παρατηρητής [επιμέλεια σειράς]
(1981) Μανιτάκης, Αντώνης Ν., 1944-, Το υποκείμενο των συνταγματικών δικαιωμάτων, Σάκκουλας Αντ. Ν. [επιμέλεια σειράς]