Σακελλαρίου, Αντώνιος 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2011) Ιστορίες της βροχής, Andy's Publishers