Δαράκης, Αριστοτέλης 

Ο Αριστοτέλης Δαράκης είναι δικηγόρος. Εργάζεται στα Χανιά.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2009) Ειρηναίος, Εφημερίδα "Τα Χρονικά Κισάμου και Σελίνου"