Κονταδάς, Αλέξανδρος 

Ο Αλέξανδρος Κονταδάς είναι επίτιμος λυκειάρχης.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2009) Ειρηναίος, Εφημερίδα "Τα Χρονικά Κισάμου και Σελίνου"