Βατσολάκη, Ιωάννα Κ. 

Η Ιωάννα Κ. Βατσολάκη είναι δικηγόρος.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2009) Ειρηναίος, Εφημερίδα "Τα Χρονικά Κισάμου και Σελίνου"