Ζηνόδοτος ο Εφέσιος 

Καταγόταν από την Έφεσο, έζησε από το 325 μέχρι το 260 π.Χ. και ήταν ο πρώτος διευθυντής της Αλεξανδρινής βιβλιοθήκης. Άριστος κριτικός, εξέδωσε διορθωμένους τον Όμηρο, τον Ησίοδο, τον Πίνδαρο και πιθανώς τον Ανακρέοντα. Ποιητής επιγραμμάτων, περιλαμβανόταν στον Στέφανο του Μελεάγρου. Έχουμε 2 επιγράμματά του στην Παλατινή Ανθολογία.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2005) Αρχαία ελληνικά λυρικά ποιήματα, Μπιλιέτο