Μαυρουδής, Ε. 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2009) Για τον Χαραλαμπίδη, Αιγαίον