Αλεξανδροπούλου, Σούλα 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Συν τοις άλλοις, Ύψιλον