Μπόντζου, Κίτσα 

Η Κίτσα Μπόντζου είναι δημοσιογράφος στην εφημερίδα "Μεσημβρινή".

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Συν τοις άλλοις, Ύψιλον