Θεοχάρης, Σταμάτης 

Ο Σταμάτης Θεοχάρης έλαβε πτυχίο Ιατρικής και διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ και στη Γαλλία και ασκεί την Ιατρική Ειδικότητα της Παθολογικής Ανατομικής. Υπηρετεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τόσο την ανίχνευση και καθιέρωση βιοδεικτών τοξικότητας και νεοπλασίας όσο και τη μελέτη βιοδραστικών ουσιών που μειώνουν την τοξικότητα σε όργανα στόχους.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2016) Βασικές αρχές τοξικολογίας, Ζήτη
(2016) Τοξικολογία τροφίμων, Ζήτη
(2011) Νομοθεσία τροφίμων και διατροφικοί κίνδυνοι, Σταμούλη Α.Ε.