Μαριόλης, Θεόδωρος 

Ο Θεόδωρος Μαριόλης είναι καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, όπου διδάσκει Θεωρία Εξωτερικού Εμπορίου, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης, και Θεωρία Κυκλικών Διακυμάνσεων. Επίσης, έχει διδάξει Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Θεωρία, Διεθνή Οικονομική, και Θεωρία Οικονομικής Ολοκλήρωσης στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι δημοσιεύσεις του σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε βιβλία και τόμους αφορούν σε διάφορα πεδία της Πολιτικής Οικονομίας, αλλά έχουν ως αναλυτική βάση τη σραφφαϊανή θεωρία. Είναι μέλος του Editorial Board των περιοδικών "Asian - African Journal of Economics and Econometrics", "Indian Journal of Social Development. An International Journal", "Indian Development Review. An International Journal of Development Economics", και έχει συνεισφέρει ως κριτής σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2017) Ένα πρόγραμμα νέας οικονομικής πολιτικής για την Ελλάδα, Κοροντζής
(2012) Ελλάδα, ευρωπαϊκή ένωση και οικονομική κρίση, Matura
(2010) Δοκίμια στη λογική ιστορία της πολιτικής οικονομίας, Matura
(2006) Εισαγωγή στη θεωρία των ενδογενών οικονομικών διακυμάνσεων, Τυπωθήτω
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Ελληνικό χρέος: Η διαιώνιση του προβλήματος, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη
(2018) Έξοδος αδιέξοδος, Τόπος
(2018) Μελέτες στο έργο του Δημήτρη Μπάτση, Τζιόλα [επιμέλεια, κείμενα]
(2018) Οικονομική πολιτική για την ανάκαμψη της Ελλάδας, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη
(2017) Μετωπικό πρόγραμμα δι-εξόδου από την κρίση, Κοροντζής
(2013) Ο μόνος δρόμος είναι ο δεύτερος δρόμος: Ευρώ ή δραχμή;, Κοροντζής
(2011) Οικονομική κρίση και Ελλάδα, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
(2000) Η εντός ΟΝΕ εποχή, Στάχυ
(1999) ΟΝΕ και νεοφιλελεύθερη πολιτική, Ελληνικά Γράμματα
(1997) Ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων της υποτίμησης στο κόστος παραγωγής, Κριτική
 
Λοιποί τίτλοι
(2009) Bull, Tony R., Ωτορινολαρυγγολογική διάγνωση, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης [επιμέλεια]