Καραβία, Τιτίκα 

Η Τιτίκα Καραβία είναι Διδάσκουσα (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μεταδιδακτορική υπότροφος του Ι.Κ.Υ. στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα θεωρίας λογοτεχνίας και φιλμικής ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Paris III. Εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο πεδίο της θεωρίας λογοτεχνίας και της πολιτισμικής κριτικής υπό την εποπτεία του Ph. Hamon. Τα τελευταία τρία χρόνια εργάζεται ως υπεύθυνη για τον επιστημονικό σχεδιασμό της βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων Ελληνική και Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία Θεωρίας Λογοτεχνίας και Πολιτισμικής Κριτικής, έργο για το οποίο ενεκρίθη στο όνομα της διετής ερευνητική χορηγία από το Κοινωφελές Ίδρυμα "Α.Σ. Ωνάσης" (υπεύθυνη έργου: καθ. Άννα Τζούμα). Εκτός από τη μονογραφία "Le Dialogue dans le recit de temoignage de la Premiere Guerre Mondiale" (2006), μελέτες της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: αφηγηματικότητα και μνήμη, υβριδικές γραφές, θέματα μετακριτικής του εγχώριου θεωρητικού στοχασμού κατά τον ύστερο 20ό και τις αρχές του 21ου αι., σχέσεις θεωρίας λογοτεχνίας και κριτικής ανάλυσης λόγου.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Μα τι γυρεύουν οι ψυχές μας ταξιδεύοντας;, Νεφέλη
(2011) Γραφές της μνήμης, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
 
Μεταφράσεις
(2018) Βασιλειάδη, Μάρθα, Ο Κ.Π. Καβάφης και η λογοτεχνία της παρακμής, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
 
Λοιποί τίτλοι
(2016) Η εικόνα της πόλης, Ποταμός [επιμέλεια]