Κρασσακόπουλος, Γιώργος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2017) Α-κατάλογος, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
(2012) Άκι Κουαρισμάκι, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
 
Λοιποί τίτλοι
(2011) Συλλογικό έργο, Κωνσταντίνος Γιάνναρης, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης [επιμέλεια]