Τρίγκα, Ελένη Δ. 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2015) Διλήμματα και προοπτικές στην ειδική εκπαίδευση, Γρηγόρη
(2011) Η ειδική αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη, Γρηγόρη
 
Λοιποί τίτλοι
(2018) Συλλογικό έργο, Αξιοποιώντας της τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), Γρηγόρη [επιμέλεια]