Κορνιλάκης, Ιωάννης Σ. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2011) Ιωάννης Α. Καποδίστριας, ο άγιος της πολιτικής, Ελαία - Ελληνική, Χριστιανική, Κοινωνική, Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία