Καρβούνης, Νίκος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2009) Εισαγωγή στην ποίηση του Ρίτσου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης