Η ελληνική γεωργία και ύπαιθρος στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες προκλήσεις και προσανατολισμοί

Η ελληνική γεωργία και ύπαιθρος στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες προκλήσεις και προσανατολισμοί


Πρακτικά: 8ο πανελλήνιο συνέδριο αγροτικής οικονομίας

επιμέλεια: Αναστάσιος Β. Σέμος, Ευάγγελος Παπαναγιώτου, Καραφύλλης Χ.

ΑγροΤύπος ΑΕ, 2004
656 σελ.
ISBN 960-7667-24-7, ISBN-13 978-960-7667-24-3, [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]
Τιμή € 50,96

Το κύριο μέρος του συνεδρίου περιλάμβανε την τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα, η οποία παρουσιάσθηκε σε 8 ενότητες:
- Ανταγωνιστικότητα, καινοτομίες, νέες τεχνολογίες στη γεωργία
- Αγροτική πολιτική
- Διεθνές εμπόριο
- Νέα καταναλωτικά πρότυπα και «αγροτικοί προσανατολισμοί»
- Οικονομική μεταποίησης και αγροτικό μάρκετινγκ
- Οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της χρήσης των φυσικών πόρων
- Θεσμοί, υπηρεσίες και απασχόληση στο γεωργικό τομέα
- Προβλήματα ελληνικής υπαίθρου και γεωργίας.