Το εκκλησιαστικό καθεστώς της Δωδεκανήσου


1912-2005

Αναστάσιος Κων. Βαβούσκος
επιμέλεια σειράς: Χαράλαμπος Κ. Παπαστάθης

Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 2005
333 σελ.
ISBN 960-301-992-5, ISBN-13 978-960-301-992-3, [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]
Τιμή € 28,00

Το βιβλίο εξετάζει το εκκλησιαστικό καθεστώς των Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου από την έναρξη της Ιταλοκρατίας μέχρι τις μέρες μας.
Κατά την ανάπτυξη του θέματος, ο συγγραφέας επιχειρεί την προσέγγιση του αντικειμένου της έρευνάς του μέσα από τρεις άξονες, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.
Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη, ενώ το πρώτο μέρος χωρίζεται περαιτέρω σε δύο κεφάλαια.
Στο πρώτο μέρος του βιβλίου και στο πρώτο κεφάλαιο, ειδικότερα, ο συγγραφέας παρουσιάζει το ζήτημα του «αυτοκεφάλου», δηλαδή την προσπάθεια των Ιταλικών Αρχών για τη δημιουργία ανεξάρτητης Δωδεκανησιακής Εκκλησίας. Η παρουσίαση γίνεται, αφ’ ενός μέσω της παραθέσεως των απόψεων Ιεραρχών και λαϊκών που είχαν αμέσως ή εμμέσως αναμειχθεί στο όλο ζήτημα, αφ’ ετέρου μέσω της παρουσιάσεως εγγράφων τόσο του Αρχείου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και Πρακτικών της Ιεράς αυτού Συνόδου όσο και του Αρχείου του Υπουργείου των Εξωτερικών.
Στο δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου μέρους ο συγγραφέας παρουσιάζει το ισχύον εκκλησιαστικό καθεστώς μέσα: α) από τις διατάξεις των νόμων, των οποίων η ισχύς επεκτάθηκε και στις Ι. Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου, β) από τις απόψεις της νομικής θεωρίας και νομολογίας σχετικώς με τις διατάξεις, που επεκτάθηκαν στην εκκλησιαστική αυτή περιφέρεια και γ) από τις διατάξεις του Συντάγματος και του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, που ισχύουν στη χώρα μας - αλλά και των προϊσχυσάντων Συνταγματικών κειμένων και Καταστατικών Χαρτών.
Στο δεύτερο μέρος ο συγγραφέας προσεγγίζει τον τρίτο άξονα του θέματος (το μέλλον) μέσα από την παρουσίαση του Σχεδίου Καταστατικού Χάρτη των Ι. Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου, που καταρτίσθηκε προσφάτως στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, και το οποίο Σχέδιο παρουσιάζεται για πρώτη φορά.
Το βιβλίο αυτό συνιστά σημαντική συνεισφορά στην έρευνα και μελέτη του εκκλησιαστικού καθεστώτος της περιοχής αυτής ιδίως λόγω του πλούσιου αρχειακού και νομολογιακού υλικού.