Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή (ΠΜΓΣ)

Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή (ΠΜΓΣ)


550 χρόνια από την ίδρυσή της 1454-2004: Οι τρεις ιεράρχαι και η σχολή

Βασίλειος Θ. Σταυρίδης
επιμέλεια: Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης

Κυριακίδη Αφοί, 2005
342 σελ.
ISBN 960-343-841-3, ISBN-13 978-960-343-841-0, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 26,46