Τοπογραφία αγροτικών και δασικών περιοχών

Τοπογραφία αγροτικών και δασικών περιοχώνΚοσμάς - Αριστοτέλης Γ. Δούκας

Εκδόσεις Γιαχούδη, 2001
320 σελ.
ISBN 960-7425-47-2, ISBN-13 978-960-7425-47-8, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 27,52

Το σύγγραμμα αυτό γράφτηκε για να υποβοηθήσει την διδασκαλία του ομώνυμου υποχρεωτικού μαθήματος, τόσο στους δασολόγους, όσο και τους γεωπόνους του κλάδου των εγγείων βελτιώσεων και ασχολείται με την τοπογραφία, που αφορά κυρίως τις εργασίες των γεωτεχνικών. Αναλύονται οι μέθοδοι αποτύπωσης, που συνεχώς εξελίσσονται και βελτιώνονται αυξάνοντας όμως το κόστος αγοράς του εξοπλισμού, που όμως τελικά αποσβένεται από την συνεχή αύξηση της αξίας της γης, που μετριέται με μεγαλύτερη ακρίβεια και την καλύτερη απόδοση της εργασίας. Βέβαια πρέπει να σημειώσoυμε ότι η εξέλιξη στην Τοπογραφία-Γεωδαισία άρχισε και συνεχίζει για στρατιωτικούς σκοπούς για να καταλήξει να χρησιμοποιηθεί και για ειρηνικούς.
Η δομή του συγγράμματος αποτελείται από μεθόδους μέτρησης γωνιών, μηκών, υψών και συνδυασμού αυτών. Η λεπτομερής περιγραφή των οργάνων γίνεται σ' εκείνο το κεφάλαιο που το αντίστοιχο όργανο έχει την κύρια χρήση π.χ. ο χωροβάτης στην υψoμέτρηση, ο θεοδόλιχος και η πυξίδα στην γωνιoμέτρηση, ο γεωδαιτικός σταθμός, G.P .S. και τα φωτογραμμετρικά συστήματα στον προσδιορισμό θέσης σημείου (Ε, Ν, Η) κ.λπ. 'Ετσι το σύγγραμμα υποδιαιρείται σε 8 κεφάλαια. Σημειώνεται ότι το βασικό όργανο της Τοπογραφίας ο θεοδόλιχος ή το θεοδόλιχο χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία με αρσενικό αλλά και με ουδέτερο άρθρο, γι , αυτό και στο σύγγραμμα αυτό χρησιμοποιούνται και τα δύο. [...]
(από τον πρόλογο του βιβλίου)