Μαθητεία στη Ζακυνθινή ιστορία

Μαθητεία στη Ζακυνθινή ιστορία


Στα νεότερα και σύγχρονα χρόνια, 1453-2000: Για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άκης Λαδικός

Τρίμορφο, 2006
159 σελ.
ISBN 960-88800-7-6, ISBN-13 978-960-88800-7-8, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 20,39

Με τον όρο "μαθητεία" στον τίτλο αυτού του βιβλίου υποδηλώνεται η ανάγκη -όχι μόνο του συγγραφέα- για μια πιο ολοκληρωμένη, ή αν θέλετε συστηματική, μεταβίβαση και μετάδοση στους μαθητές του Δημοτικού και Γυμνασίου των ποικίλων πολιτιστικών στοιχείων που συνθέτουν και αφορούν την πορεία του ζακυνθινού λαού μέσα από την ιστορική του εξέλιξη. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης έχει χαρακτήρα έντονης κοινωνικοποίησης στον κλάδο της Ιστορίας. Το εκπαιδευτικό σύστημα αδυνατεί να μεταφέρει ολόκληρη την κοινωνική κληρονομιά από τη μια γενιά στην άλλη και αυτοπεριορίζεται στο ρόλο του απλού αχθοφόρου γενικών γνώσεων. Η έρευνα και οι τεχνικές μελέτης ενός τομέα παραμένουν αδρανείς και έτσι η έλλειψη δημιουργικής δράσης μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας επιφέρει αν όχι ανία, τουλάχιστον αδυναμία συγκέντρωσης στους μαθητές. Η διδασκαλία μεταφέρει γνώση δίχως αμφιβολία, αλλά η μαθητεία παράγει και αναζωογονεί τη γνώση. Η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελεί καινοτόμο ενέργεια και εντάσσεται σε ένα σύγχρονο προσανατολισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η δημιουργική γνώση και δράση μέσα από τον "αυτό" ή "έτερο" προσδιορισμό μας στα δυσδιάκριτα πλέον όρια μιας συνεχώς διευρυμένης ευρωπαϊκής, πολυπολιτισμικής κοινωνίας είναι το αίτημα για να μπορούμε να οραματιζόμαστε το μέλλον. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)