Τεχνολογία υδατικών πόρων

Τεχνολογία υδατικών πόρωνΜ. Α. Μιμίκου

Παπασωτηρίου, 2006
592 σελ.
ISBN 960-7530-79-9, ISBN-13 978-960-7530-79-0, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 35,67

Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να δώσει μια όσο το δυνατό πληρέστερη περιγραφή της τεχνολογίας υδατικών πόρων που υπάρχει στη διάθεση του μηχανικού για αξιόπιστο σχεδιασμό και βελτιστοποίηση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων. Η αλματώδης εξέλιξη της Υδρολογίας τα τελευταία χρόνια, με τη χρήση στοχαστικών και πιθανολογικών μεθόδων και της τεχνολογίας ανάλυσης συστήματος και λήψης απόφασης, δημιούργησε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για επιστημονικό, συστηματικό, ορθολογικό και αξιόπιστο σχεδιασμό υδατικών συστημάτων. [...]

(απόσπασμα από τον πρόλογο του βιβλίου).