Τοπική παράδοση και πολιτισμικός τουρισμός

Τοπική παράδοση και πολιτισμικός τουρισμός


Πρακτικά Α΄ συμποσίου: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδος: Γιορτές λόγου και τέχνης: Λευκάδα 9-11 Αυγούστου 1996

Συλλογικό έργο
επιμέλεια: Γεώργιος Π. Ροντογιάννης

Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 1997
220 σελ.
ISBN 960-7498-03-8, ISBN-13 978-960-7498-03-8, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 14,27

Τα Πρακτικά του Συμποσίου διαρθρώνονται στις εξής ενότητες:
Α. Γενικές ομιλίες
Β. Μνημειολογία
Γ. Αγροτικές τεχνικές
Δ. Βιοτεχνία, οικοτεχνία, τοπική κουζίνα
Ε. Εντοπιότητα
Στ. Συμπεράσματα (Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης)