Επιστροφή στην κοινωνιολογική θεωρία

Επιστροφή στην κοινωνιολογική θεωρία


Η έννοια της ιεραρχίας και το πέρασμα από τη μικρο- στη μακρο-κοινωνιολογία

Νίκος Μουζέλης
μετάφραση: Βασίλης Καπετανγιάννης

Θεμέλιο, 1997
274 σελ.
ISBN 960-310-228-8, ISBN-13 978-960-310-228-1, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 13,78