Υγιεινή - ασφάλεια στο χώρο εργασίας και προστασία περιβάλλοντος

Υγιεινή - ασφάλεια στο χώρο εργασίας και προστασία περιβάλλοντοςΠ. Σταυρόπουλος, Π. Ανδρεάδης

Έλλην, 2007
61 σελ.
ISBN 978-960-286-961-1, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 8,16

Σκοπός του εγχειριδίου αυτού είναι η παρουσίαση των γνώσεων που είναι απαραίτητες για την αρχική ή την περαιτέρω κατάρτιση των εργαζομένων κάθε ειδικότητας. Τα θέματα που παρουσιάζονται αποτελούν "τον κορμό" των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων.