Η γλώσσα μου Δ΄ δημοτικού

Η γλώσσα μου Δ΄ δημοτικού


Πετώντας με τις λέξεις

Γεώργιος Αλμπάνης
εικονογράφηση: Λεωνίδου Νίκη

Βολονάκη, 2007
415 σελ.
ISBN 978-960-381-369-9, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 16,31

Το βοήθημα αυτό απευθύνεται στους μαθητές της Δ΄ Δημοτικού που αναζητούν ένα μεθοδικό οδηγό για τη μελέτη τους. Απευθύνεται επίσης στους εκπαιδευτικούς που αναζητούν πρόσθετο διδακτικό υλικό για το μάθημα της Γλώσσας. Το βιβλίο καλύπτει πλήρως την ύλη του νέου σχολικού εγχειριδίου και είναι γραμμένο σύμφωνα με τις αρχές του διαθεματικού ενιαίου πλαισίου προγραμμάτων σπουδών.

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει:
- Απαντήσεις στις ερωτήσεις κατανόησης των κειμένων του σχολικού βιβλίου.
- Απαντήσεις στις λεξιλογικές, γραμματικές, συντακτικές ασκήσεις.
- Υλικό για τις διαθεματικές δραστηριότητες.
- Αναλυτική παρουσίαση του γραμματικού και συντακτικού φαινομένου κάθε ενότητας.
- Απαντήσεις στις ασκήσεις του τετραδίου εργασιών.
- Πρόσθετες ασκήσεις και οδηγίες για την παραγωγή γραπτού λόγου.
- Κριτήριο αξιολόγησης σε κάθε ενότητα.
- Απαντήσεις σε όλες τις πρόσθετες ασκήσεις και στα κριτήρια αξιολόγησης.