Οδηγός υποψηφίων εισαγωγικών διαγωνισμών Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Οδηγός υποψηφίων εισαγωγικών διαγωνισμών Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Περιβάλλον - ποιότητα ζωής

Αλέξανδρος Ιατρού

Γκιούρδας Β., 2007
193 σελ.
ISBN 978-960-387-584-0, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 15,90

Η παρούσα έκδοση αποτελεί προϊόν πενταετούς εμπειρίας στη διδασκαλία του μαθήματος "Περιβάλλον - Ποιότητα Ζωής", το οποίο από τον Οκτώβριο του 2006 περιλαμβάνεται ως υποχρεωτικό μάθημα στην εξεταστέα ύλη του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η συλλογή του υλικού και η συγγραφή των κειμένων έγιναν με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή συμβολή στην προσπάθεια των υποψηφίων για την επίτευξη του στόχου τους.

Ταυτόχρονα γίνεται σύντομη ανάλυση ανά ενότητα όλων των εννοιών της εξεταστέας ύλης.

Προς διευκόλυνση τέλος των υποψηφίων παρατίθενται τα θέματα των εξετάσεων των ετών 2002, 2003, 2004, 2005 και 2007, καθώς και αναλυτικό γλωσσάριο περιβαλλοντικών όρων, του οποίου οι τριακόσιες και πλέον έννοιες καλύπτουν τη βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στην επιστήμη του περιβάλλοντος.