Γενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπινου όντος

Γενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπινου όντος


Για την κυριαρχία της ζωής ως ξεπεράσματος των ανθρώπινων δικαιωμάτων

Ραούλ Βανεγκέμ
μετάφραση: Χριστίνα Σαρίκα
επιμέλεια σειράς: Ζήσης Σαρίκας, Κώστας Δεσποινιάδης, Λία Γυιόκα

Βάνιας, 2007
268 σελ.
ISBN 978-960-288-190-3, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 12,72

Κριτική της διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου

Οι εμπορευματικές ελευθερίες σκιαγραφούν και αρνούνται τις ανθρώπινες ελευθερίες

Δεν υπάρχουν κεκτημένα δικαιώματα,
υπάρχουν μόνο δικαιώματα προς κατάκτηση

Από τα δικαιώματα χωρίς καθήκοντα στη δημοκρατία ενός στυλ ζωής