Ελεύθεροι πολιορκημένοι

Ελεύθεροι πολιορκημένοι


Β΄ Σχεδίασμα: Τα ιταλικά περικείμενα

Διονύσιος Σολωμός
μετάφραση: Διομήδης Βλάχος

Γαβριηλίδης, 2007
145 σελ.
ISBN 978-960-336-310-1, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 26,50

Μετά την έκδοση των "Αυτόγραφων Έργων" του Σολωμού από τον Λίνο Πολίτη, το 1964, έγινε γνωστό ποια χειρόγραφα του ποιητή περιέχουν το υλικό των αποσπασμάτων εκείνων που ο Πολυλάς ονόμασε Β΄ Σχεδίασμα των "Ελεύθερων Πολιορκημένων". Γνωστό είναι, επίσης, πως τα κείμενα αυτά -ελληνικοί στίχοι και ιταλικές σημειώσεις- περιέχονται διάσπαρτα σε μια σειρά από λυτά φύλλα, δίφυλλα ή τετράδια, με λίγες σελίδες. Στην παρούσα έκδοση συγκεντρώνονται όλα τα χειρόγραφα που απαρτίζουν το σώμα του Β΄ Σχεδιάσματος και μεταφράζονται οι ιταλικές σημειώσεις. [...]

(από την εισαγωγή του βιβλίου)