Παρατηρήσεις στη γραμματική της νεοελληνικής

Παρατηρήσεις στη γραμματική της νεοελληνικήςΚωνσταντίνος Μηνάς
επιμέλεια σειράς: Φώτης Α. Καβουκόπουλος

Νεφέλη, 2008
301 σελ.
ISBN 978-960-211-876-4, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 21,91

Το βιβλίο αυτό είναι καρπός μακρόχρονης ασχολίας με τη μελέτη και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας γενικά και, ιδιαίτερα, της (κοινής) νεοελληνικής. Δεν είναι μια συστηματική γραμματική της "Κοινής Νέας Ελληνικής" (ΚΝΕ), αλλά ασχολείται επιλεκτικά με ζητήματα κάθε γλωσσικού επι πέδου της, για τα οποία, τις περισσότερες φορές, κάτι διαφορετικό έχει να εκθέσει, κάτι να προσθέσει, να υπογραμμίσει ή να αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο.

Για να βοηθήσει τη μελέτη της γραμματικής της ΚΝΕ, ανατρέχει σε παλαιότερες φάσεις της Ελληνικής και, συχνά, επικαλείται τη συνδρομή των νεοελληνικών διαλέκτων.
Τα διδασκαλικά του παραδείγματα είναι πολλά, αντλημένα -τα περισσότερα- από τον καθημερινό / δημοσιογραφικό λόγο. Επιμένει να αναζητεί την αιτιολόγηση των γραμματικών κανόνων, η οποία θα στηρίξει την κριτική γνώση των μαθητών / αναγνωστών και θα απαλλάξει τη μνήμη τους από το άχρηστο βάρος της αποστήθισης.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του βιβλίου θα το καταστήσουν ίσως ενδιαφέρον και χρήσιμο τόσο στους θεωρητικούς μελετητές της Νεοελληνικής Γραμματικής όσο και στους εκπαιδευτικούς που θα κληθούν να τη διδάξουν -κυρίως μάλιστα σ' αυτούς- αλλά και τους μαθητές που θα κληθούν να τη μάθουν.