Υμνολογικόν λεξικόν Τριωδίου

Υμνολογικόν λεξικόν ΤριωδίουΝικόλαος Γ. Παπαμιχαλάκης
επιμέλεια: Εμμ. Γερ. Βαρβούνης

Κυριακίδη Αφοί, 2008
765 σελ.
ISBN 978-960-467-021-5, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 58,02

[...] Η συστηματική ενασχόλησις περί την έκδοσιν του έργου αυτού, απεκάλυψε και ορισμένα από τα εσώτερα και ειδικότερα χαρακτηριστικά του, σχετικά και με τον τρόπον εργασίας του αειμνήστου Νικολάου Γ. Παπαμιχαλάκη. Χαρακτηριστικά που καλόν είναι να έχει υπόψη του ο εκάστοτε αναγνώστης, για την πληρέστερη κατανόηση και ορθότερη χρήση του εκδοτικού αυτού εγχειρήματος.

Κατ' αρχήν δέον όπως επισημανθεί ότι κατ' ουσίαν δεν πρόκειται περί λεξικού του Τριωδίου, αλλά ότι ο συγγραφεύς συνέθεσε εκτενή, αναλυτική και εξαντλητική concordancia του σπουδαίου και κοινωφελούς αυτού λειτουργικού βιβλίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, κατά τα πρότυπα αναλόγων βοηθημάτων που έχουν συνταχθεί στο εξωτερικό. Πρόκειται περί έργου εργώδους και κολοσιαίου, πραγματικώς έργον ζωής, το οποίον συνετέθη εις εποχήν κατά την οποίαν δεν υπήρχον ηλεκτρονικοί υπολογισταί και μηχανικά μέσα λεξικογραφήσεως. Άρα συνιστά, το έργο αυτό, άθλον υπομονής, επιστημοσύνης και πίστεως. [...]

(από την εισαγωγή του Εμμ. Γ. Βαρβούνη)