Ψυχολογία της εργασίας

Ψυχολογία της εργασίαςHugh Coolican
μετάφραση: Αλέξανδρος - Σταμάτιος Αντωνίου
επιμέλεια: Α. - Σ. Αντωνίου
επιμέλεια σειράς: Αλέξανδρος - Σταμάτιος Αντωνίου

Εκδόσεις Παπαζήση, 2008
244 σελ.
ISBN 978-960-02-2146-6, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 14,91

Ο τόμος "Ψυχολογία της εργασίας" καλύπτει τις εφαρμογές της ψυχολογίας στο χώρο της εργασίας. Με την πάροδο των ετών, οι ψυχολόγοι στο ερευνητικό αυτό πεδίο διετύπωσαν τα ακόλουθα ερωτήματα: ποια είναι τα εργασιακά κίνητρα των ανθρώπων; με ποιους τρόπους οι εργοδότες χρησιμοποιούν ψυχολογικού τύπου τεχνικές στην επιλογή του προσωπικού και με ποιες μεθόδους οργανώνουν και ανταμείβουν το εργατικό τους δυναμικό; ποιοι τύποι θεωρούνται ως οι πλέον αποτελεσματικοί και ποιες είναι οι σημαντικές παράμετροι στην ομαδική εργασία; Συνολικά, πως μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα του εργασιακού μας βίου αποφεύγοντας τους κινδύνους από το στρες και εξασφαλίζοντας ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.