Το δικό μου βιβλίο για τους αριθμούς

Το δικό μου βιβλίο για τους αριθμούς


Για παιδιά προσχολικής ηλικίας

Ευγενία Ζευγίτη, Γιάννης Ζαχαρόπουλος
επιμέλεια σειράς: Σίνος Γκιώκας

Ελληνικά Γράμματα, 2008
80 σελ.
ISBN 978-960-19-0215-9, [Εξαντλημένο]
Τιμή € 8,15

- Αρίθμηση, απαρίθμηση μέχρι το 20
- Εκτέλεση απλών πράξεων
- Οργάνωση, επεξεργασία δεδομένων
- Επίλυση προβλημάτων

Ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες με τους αγαπημένους ήρωες της Disney, που βοηθούν στην εμπέδωση βασικών εννοιών, στην κατάκτηση δεξιοτήτων και στοχεύουν στην ομαλή μετάβαση των παιδιών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό.