Η θρησκευτική αγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Η θρησκευτική αγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση


Προβληματισμοί και προοπτικές

επιμέλεια: Κυριάκος Σ. Σταυριανός
κείμενα: Εμμανουήλ Π. Περσελής, Ηρακλής Ρεράκης, Σταύρος Σ. Φωτίου, Κυριάκος Σ. Σταυριανός, Ειρήνη Π. Χριστινάκη - Γλάρου, Μαρία Σακελλαρίου, Ε. Αρβανίτη, Νικόλαος Ζαράνης, Ελένη Βρετουδάκη, Αικατερίνη Γωνιωτάκη, Γεώργιος Στάθης, Ιωάννης Β. Τσάγκας, Γεώργιος Ηρακλέους

Γρηγόρη, 2008
176 σελ.
ISBN 978-960-333-555-9, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 14,00

Η έκδοση των εισηγήσεων του παρόντος τόμου, όσο και άλλες που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν στο εγγύς μέλλον είναι μια ευκαιρία μετεκπαίδευσης, όχι μόνο για εκείνους που φοιτούν στα Διδασκαλεία των Παιδαγωγικών Τμημάτων, αλλά και για εκείνους που έχουν ζήλο γνώσης και δια βίου μάθησης.

Το εξειδικευμένο θέμα της θρησκευτικής αγωγής δεν πρέπει να παραμένει σε στενά θεολογικά πλαίσια, αλλά να έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα. γι' αυτό λοιπόν παρουσιάζουμε τα διάφορα θέματα που αφορούν το Θ.Μ. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τη βοήθεια θεολογικής, κοινωνιολογικής, παιδαγωγικής, νομικής και τεχνολογικής υποστήριξης. Επιθυμούμε να γίνει μια τεκμηριωμένη επιστημονικά τοποθέτηση απέναντι στους προβληματισμούς των δασκάλων και των νηπιαγωγών για ερωτήματα που έχουν σχετικά με το Θ.Μ. Την ίδια στιγμή και η Ευρώπη έχει αρχίσει να παράγει επιστημονικές αναζητήσεις και συζητήσεις γύρω από το θέμα της θρησκευτικής αγωγής γενικότερα με βάση τις ιστορικές καταβολές των χωρών της και την θρησκευτική κουλτούρα τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι εκπαιδευτικοί να διακατέχονται από τα ιδεώδη που περιγράφει το Σύνταγμα (άρθρο 16, παρ. 2) και να έχουν γνώσεις θρησκευτικές, ώστε να τις μεταδώσουν στους μαθητές τους βιωματικά και όχι μέσα από μια στείρα γνώση.

Είναι λοιπόν αναγκαίο να δοθεί μια προοπτική στα ελληνικά δεδομένα της θρησκευτικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αφού είναι η βαθμίδα εκείνη που δίνει τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του παιδιού από ψυχολογικής και παιδαγωγικής πλευράς.

Η έννοια της αγάπης, η οποία αποτελεί και αυτή κοινή βάση για την καλλιέργεια της ψυχής δεν πρέπει να προσφέρει στο παιδί ατομικά, αλλά συλλογικά, μέσα στα πλαίσια μιας κοινότητας. Η κοινότητα αυτή είναι η Εκκλησία, όπου θα δημιουργούνται προσωπικότητες, οι οποίες θα σέβονται το διαφορετικό, θα συνεργάζονται και θα δημιουργούν προς όφελος της ευρύτερης κοινωνίας και του ανθρώπου.

Περιέχονται τα κείμενα:
- Εμμανουήλ Π. Περσελής, "Θρησκεία και σχολική εκπαίδευση στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Σχέσεις και προοπτικές"
- Ηρακλής Ρεράκης, "Υπάρχουν παιδαγωγικές προϋποθέσεις για το θρησκειολογικό μοντέλο διδασκαλίας στο σχολείο;"
- Σταύρος Σ. Φωτίου, "Το όλο πρόσωπο, η όλη ζωή. Η "καθολική" διάσταση της χριστιανικής αγωγής"
- Κυριάκος Σταυριανός, "Η στάση των ορθοδόξων έναντι των ετερόθρησκων κατά τον Ευγένιο Βούλγαρη"
- Ειρήνη Π. Χριστινάκη - Γλάρου, "Θρησκευτική αγωγή και προσηλυτισμός στην ελληνική πραγματικότητα"
- Μαρία Σακελλαρίου, Ε. Αρβανίτη, "Πολυπολιτισμικότητα και θρησκευτική αγωγή στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση: Μια ερευνητική προσέγγιση"
- Ζαράνης Νικόλαος, Βρετουδάκη Ελένη, Γωνιωτάκη Αικατερίνη, "Η ενίσχυση της γνώσης του αριθμού "2", με τη βοήθεια εκπαιδευτικού λογισμικού βασισμένο στην ιστορία του "Νώε" από την Παλαιά Διαθήκη"
- Γεώργιος Στάθης, "Το μάθημα των θρησκευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση"
- Ιω. Β. Τσάγκας, "Η διδακτική πράξη στο μάθημα των θρησκευτικών"
- Γεώργιος Ηρακλέους, "Η γοητεία των θρησκευτικών μύθων και δογμάτων και η κοινωνιολογία της θρησκείας".