Βελτιώνοντας την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας

Βελτιώνοντας την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείαςΠέτρος Κωσταγιόλας, Δάφνη Καϊτελίδου, Μαρία Χατζοπούλου
επιμέλεια: Λυκούργος Λιαρόπουλος

Παπασωτηρίου, 2008
448 σελ.
ISBN 978-960-7182-10-4, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 28,53

Η ποιότητα είναι έννοια επίκαιρη, σύνθετη, αλλά και συναρπαστική, καθώς ενσωματώνει με επιστημονικό τρόπο τις πραγματικές κοινωνικές και οικονομικές απαιτήσεις, όπως προσδιορίζονται κάθε φορά ως προς το χώρο και το χρόνο. Στο βιβλίο "Βελτιώνοντας την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας" εισάγονται οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη διοίκηση της ποιότητας και παρουσιάζονται οι πλέον σύγχρονες εξελίξεις και προσεγγίσεις. Το βιβλίο αποτελείται από οκτώ κεφάλαια, τα οποία πραγματεύονται συνολικά το αντικείμενο της διοίκησης ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας. Οι ενότητες καλύπτουν τα συστήματα ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας, παρουσιάζουν τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, αναλύουν τους βασικούς δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, παραθέτουν διεθνή συστήματα βελτίωσης της ποιότητας, καλύπτουν προσεγγίσεις μέτρησης της ποιότητας από την πλευρά του χρήστη των υπηρεσιών ως προς το επίπεδο ικανοποίησης και το επίπεδο των προσδοκιών του, καθώς και ειδικά ζητήματα για τη ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας, τα οποία περιλαμβάνουν τη σχέση ποιότητας και πληροφόρησης και τη μέτρηση της ποιότητας ζωής των χρηστών.

Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων αλλά και σε κάθε αναγνώστη, ο οποίος θέλει να ενημερωθεί σφαιρικά και διεξοδικά για τρέχοντα ζητήματα σχετικά με την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας. Πέραν των προσπαθειών των συγγραφέων για την αρτιότερη και πληρέστερη παρουσίαση των σχετικών προσεγγίσεων, ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Λυκούργου Λιαρόπουλου, τον οποίο πρέπει θερμά να ευχαριστήσουμε για την επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου.