Αθανάσιος Κυριαζής (1887 - 1950): Εργογραφία, βιβλιογραφία, ανθολόγιο

Αθανάσιος Κυριαζής (1887 - 1950): Εργογραφία, βιβλιογραφία, ανθολόγιοΧρυσούλα Σπυρέλη
επιμέλεια σειράς: Γ. Α. Λαουρδέκης, Χρυσούλα Σπυρέλη

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου "Παπαχαραλάμπειος", 2008
40 σελ.
ISBN 978-960-98088-1-1, [Κυκλοφορεί]

Η "Βιβλιογραφία" στη σειρά "Νεοέλληνες Συγγραφείς" των εκδόσεων της Παπαχαραλαμπείου Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπάκτου (περιγραφική, αναλυτική κλπ. κατά περίπτωση), αποφασίστηκε με το σκεπτικό ότι, αφενός, μπορεί να δώσει την δυνατότητα στον αναγνώστη να γνωρίσει το έργο ενός ή περισσοτέρων συγγραφέων αλλά και την υποδομή που έτυχε αυτό από την κριτική και, αφετέρου, ίσως αποτελέσει μεθοδικό εργαλείο για τον μελετητή στον τομέα της έρευνάς του.

Στην προκειμένη περίπτωση, με τη βιβλιογράφηση λογοτεχνών γνωρίζουμε, τι έγραψε ο λογοτέχνης και τι γράφτηκε για το έργο του. Παράλληλα όμως προκύπτει μια γενικότερη εικόνα του λογοτεχνικού φαινομένου π.χ. σχέσεις μεταξύ ομοτέχνων, συνεργασίες με λογοτεχνικά περιοδικά και άλλα έντυπα, εκδοτικοί οίκοι, επιδράσεις, επιρροές, απήχηση, αξιολόγηση, αποσιώπηση, επαναξιολόγηση και άλλα.

Οποιαδήποτε βιβλιογράφηση, επομένως, παραμένει ανοιχτή, θα συνεχίζεται και θα είναι πάντα... ελλιπής.